Drift og Vedlikehold av Sagene Data sine webtjenester

Meta IT har avtale med Sagene Data AS  om drift og vedlikehold av alle webtjenetser til Sagene Data. Det innebærer:

  • Webserver med Linux OS.
  • Sagene Data sin webside.
  • Saksbehandlingssystem – for håndtering og oppfølging av saker som meldes inn av kunder.
  • Bookingsystem for kunder av Sagene Data.

HR system for Sagene Data

Meta IT har utviklet HR system for intern bruk av Sagene Data. Systemet håndterer føring av fravær på ansatte, medarbeidersamtaler, teamledersamtaler, egenmeldinger og søknad på permisjoner.

Kunne dette produktet vært interessant for din bedrift? Ta kontakt for mer informasjon.

La oss starte noe nytt
Si hei!

3 + 1 =

Vil du heller sende epost eller ringe?

Meta IT prosjekterer og leverer tjenester innen utvikling av digitale løsninger, grafisk design, profilering og markedsføring til privatmarkedet, små og mellomstore bedrifter. Vi har tilgang til rimelige og kompetente underleverandører innen webutvikling, apputvikling, animasjon, VR, AR og digital spillutvikling.

Meta IT tilbyr HR Portal for små og mellomstore bedrifter. Portalen er bygd i samarbeid med Sagene Data AS. Det er et webbasert system som håndterer føring av fravær, medarbeidersamtaler, teamledersamtaler, egenmeldinger og søknader om permisjon.